Posterová sekcia 2022

Hydrológia podpovrchových vôd

Hydrológia povrchových vôd

Klimatická zmena a variabilita klímy

Medzinárodná spolupráca v oblasti hydrologického výskumu a výsledky aktuálnych projektov