Contact


Contact us!

We are happy for all comments, remarks and ideas. 

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Dúbravská cesta 9,
841 04 Bratislava,
Slovenská republika 

Výskumná základňa pre horskú hydrológiu

Ondrašovská 16, 

031 05 Liptovský Mikuláš 

Výskumná základňa pre hydrológiu nížin

J.Hollého 42, 

071 01 Michalovce 

uh@savba.sk

posterdayuhsav@posterdayuhsav.sk